Kusten van het IJsselmeer

Omgevingskwaliteit samenhang en eigenheid

Sorry, your browser does not support inline SVG.

CAMPAGNE

Kusten van het IJsselmeer

Nederland verandert. Er staan grote transities op stapel en deze gaan gepaard met een grote diversiteit aan ingrijpende opgaven. Door klimaatverandering regent het vaker en harder, terwijl we ook meer last hebben van droogte. Onze fossiele energiebronnen raken uitgeput. Veel steden groeien hard, maar er zijn ook gebieden waar de bevolking eerder wegtrekt en de leegstand toeneemt. Klimaatadaptatie en energietransitie vragen om hogere dijken, meer windturbines en zonneweiden. Er zullen honderdduizenden  woningen bijgebouwd moeten worden en onze online-economie vraagt om enorme distributie- en datacenters. Door deze ontwikkelingen gaan ons landschap en de steden en dorpen er niet alleen anders uitzien, maar staan bepaalde landschappen onder druk. Bij de urgente opgaven waarvoor we nu voor staan zijn scherpe keuzes en ontwerpkracht nodig, juist ook om gebieden voor de toekomst klaar te maken. Het verleden biedt hierbij waardevolle inspiratie. Met de kracht van ontwerp kunnen historische waarden een plek in de toekomst krijgen. 

De campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’ vraagt aandacht voor de samenhang in het IJsselmeergebied. Het doel van deze campagne is om vanuit erfgoed, landschap, cultuurhistorie en ecologie te kijken naar gebiedsontwikkeling en zo in omgevingsvisies en gebiedstransformaties waarden toe te voegen.

IJK_Stavoren_754x1400
IJK_32200565582_754x1400

WORD ONDERDEEL VAN ONZE CAMPAGNE

Deel een initiatief

Op locaties waar (bouw)plannen echt aan de orde zijn, worden bewoners, bestuurders, ambtenaren en specialisten bij elkaar gebracht om samen het gesprek aan te gaan over de ruimtelijke kwaliteit rondom het IJsselmeer. Heb je zelf een initiatief of speelt er iets in jouw omgeving? Deel het met ons en misschien kunnen we elkaar versterken.
  KUSTEN VAN HET IJSSELMEER

  Naar ruimtelijke kwaliteit en behoud van samenhang en eigenheid

  27 mei

  Verenigde IJsselmeertop 2021

  Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland nodigt u van harte uit voor de digitale Verenigde IJsselmeertop 2021. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Het thema van dit online evenement is dan ook ‘Samen voor later’.

  Zeilboot-IJsselmeer

  27

  mei