Over ons

HomeOver ons

OVER ONS

Grote gebiedsopgaven

Het IJsselmeergebied biedt enorme kansen voor het vergroten van omgevingskwaliteit op allerlei onderdelen. Van natuurontwikkeling en woningbouw, tot energieopwekking en klimaatadaptatie. Om dat te bereiken staan ons grote uitdagingen te wachten. In die context is het plan voor de Erfgoed Deal “Campagne Kusten van het IJsselmeer” ontstaan.

De campagne komt uit de koker van adviesorganisatie voor landschap, stedenbouw en cultuurhistorie MOOI Noord-Holland en Het Oversticht, een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de leefomgeving vanuit omgevingskwaliteit, erfgoed en duurzaamheid.

“Het doel van deze campagne is om vanuit erfgoed, landschap, cultuurhistorie en ecologie te kijken naar gebiedsontwikkeling en zo in omgevingsvisies en gebiedstransformaties waarden toe te voegen. Alle ontwikkelingen moeten meerwaarde hebben voor het IJsselmeergebied als geheel. Met dialoog en debat brengen we partijen met elkaar in gesprek en proberen we participatie vanaf de eerste stap van gebiedsplannen te vergroten. We stellen het opdoen en delen van kennis, ervaring en inspiratie centraal. Daarbij willen we participatie stimuleren en vinden we het belangrijk om de dialoog aan te gaan met bestuurders, met maatschappelijke organisaties en met bewoners. Het IJsselmeergebied moet een landschap van wereldklasse worden, een toekomstbestendig water- en ecosysteem en van vitaal economisch belang.