Over ons

HomeOver ons

37725296204_bf19957c34_o_bb

OVER ONS

Grote gebiedsopgaven

Stichting MOOI Noord-Holland heeft samen met Stichting Het Oversticht het afgelopen jaar een projectplan geschreven voor een omvangrijk project onder de noemer: Kusten van het IJsselmeer.

Het project is opgezet als een 1,5 jaar durende tocht door het IJsselmeergebied waarbij een projectteam langs de kusten van het IJsselmeergebied zal trekken en met behulp van een divers activiteitenprogramma op minimaal 8 locaties, waar actuele opgaven spelen, de doelstelling van de Agenda IJsselmeergebied 2050* zal communiceren naar zowel professionals als het brede publiek. Wij willen het gesprek voeren over omgevingskwaliteit vanuit het perspectief van het IJsselmeergebied en ertoe bijdragen dat erfgoed, landschap, cultuurhistorie en ecologie aan de basis (blijven) staan van omgevingsvisies en zo aan zorgvuldige (integrale) gebiedsontwikkelingen met (ruimtelijke) kwaliteit voorop.

De campagne is gericht op zowel professionals als het brede publiek en biedt dialoog, kennisuitwisseling en inspiratie gericht op bezoekers en betrokkenen iets te laten ervaren, met alle zintuigen open. Daarbij nemen we veelal een niet-mens-centralistisch perspectief aan en dragen we er zorg voor dat verschillende betrokkenen op een gelijkwaardige manier met elkaar in contact komen.